"Nowy Słuch" Ośrodek Diagnostyki Niedosłuchu - Aparaty Słuchowe jest beneficjentem w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt: "Zakup urządzeń do diagnostyki słuchu i mowy oraz bezinwazyjnego badania naczyń krwionośnych"