W ofercie Ośrodka Diagnostyki Niedosłuchu znajdująsię aparaty wszystkich wiodących producentów światowych. Tak szeroka oferta ma na celu zapewnieniemożliwie szerokiego dostępu do najnowszych osiąpnięć technologicznych w dziedzinie protetyki słuchu ora umożliwić dopasowanie właściwego aparaty wszystkim zgłąszającym się pacjentom.

Firmy z którymi prowadzimy stałą współpracę to miedzy innymi :